Adatszolgáltatás

A vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagjai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályai szerint a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft vezető tisztségviselőjének, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak jelenleg aktuális adatai a következők:

 

Vezető tisztségviselő:

név: Zákányi Tamás

munkaköre: ügyvezető

megbízási díja: 300.000 Ft / hó

 

A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft Felügyelő Bizottsága:

Béndek Balázs elnök
tiszteletdíja: bruttó 100.000 Ft / hó

Mészáros Tamás tag
tiszteletdíja: bruttó 75.000 Ft / hó

Rönkös József tag
tiszteletdíja: bruttó 75.000 Ft / hóA tagsági jogviszony megszűnése esetén egyéb pénzbeli juttatás nem jár.

 


Társaságunknak a 2009. CXXII. tv. 2§ 3. bek. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát meghaladó szerződése nincs.