Temetések ügyintézése

A haláleset alkalmával elsősorban azt kell eldöntenie a temetésről intézkedőnek, hogy a temetés hagyományos koporsós temetéssel vagy hamvasztásos temetéssel történjen, ugyanis hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátni. (halottvizsgálati bizonyítvány 22. pont)

A temetés ügyintézése előtt tisztázandó, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre. Amennyiben a temetés meglévő sírba történik, célszerű átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben végzendő sírnyitáshoz, exhumáláshoz szükséges a már sírban nyugvó vagy exhumálandó elhunyt halotti anyakönyvi kivonata. 25 éven belül eltemetett elhunyt hamvasztása érdekében történő exhumáláshoz a halottvizsgálati bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges.

Végül a temetésre történő intézkedés előtt célszerű dönteni arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke stb.) felett.

Urnát helyeznek a ravatalozó asztalra, háttérben fehér gyertyák


A sírkőre egy szál fehér rózsát helyez egy férfi

Az eltemetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

  1. Aki a temetést szerződésben vállalta.
  2. Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez.
  3. Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa.
  4. Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§ (2) bekezdése a rendelkezési jog gyakorlását az alábbi jogkörökre terjeszti ki:

  1. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
  2. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
Érdeklődjön munkatársainktól:

+36 (22) 316 443
info@temetkezeskft.hu


Forduljon hozzánk bizalommal! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.