Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


A Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Fejér megyei önkormányzatainak összefogásával létrejött gazdasági társaság. A társaság az általa nyújtott temetkezési szolgáltatások bemutatása, a temetkezéssel, temetőkkel kapcsolatos információk nyújtása, az ügyintézéshez szükséges információk közlése, elérhetőségeinek közzététele céljából honlapot üzemeltet.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. (www.temetkezeskft.hu) honlapjának használata során követett adatkezelési eljárásokat és adatkezelési elveket, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A honlapon a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. nem nyújt közvetlen temetkezési tevékenységével kapcsolatos szolgáltatást, azokat közvetlenül a Szolgáltató telephelyén lehet igénybe venni.

A Szolgáltató, a weboldal üzemeltetőjeként úgynevezett webes szolgáltatást nyújt és a weboldal működtetése, mint szolgáltatás nyújtása során a honlapra látogatók (a továbbiakban együttesen: Érintettek) adatait kezeli.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató honlapjának használata során minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi és kézi feldolgozása során (adatvédelem).

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Név: Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.
Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Berényi út 15.
Telefonszám: +36 (22) 316 443
Email cím: info@temetkezeskft.hu


Az adatvédelemért felelős megbízott: Szolgáltató titkársági feladatokat ellátó munkatársa
Elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Telefonszám: +36 (22) 316 443
Email cím: info@temetkezeskft.hu

Az adatvédelmi tájékoztatót ide kattintva tudja (.pdf) formátumban letölteni.SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ